آذر 13, 1402

پایگاه خبری اقتصاد هنر

گذری به هنر ایران با رویکرد اقتصادی

ششدانگ اوضاع وخیم هنرهای تجسمی در شش پلان

1 min read

پلان اول گالری اثر 
شهرنگاری و خصوصا تهران نگاری با عکس یا نقاشی های عکس محور، گریبانگیر خیلی از هنرمندان شده و می توان گفت سرطان شهرنگاری – مخصوصا تهران نگاری – در هنرهای تجسمی ایران متاستاز داده است و شاید لازم است کمی رژیم مستند نگاری شهری گرفته شود .جواد مدرسی هم با هفت تابلو نقاشی معمارانه، فضاهای شهری را به گالری اثر آورده و این بار با افزودن پرسپکتیو به آنها از هنر مدرن دور شده است. فضاهای اغلب این تابلوها سه بعدی نما هستند و در خدمت بازنمایی ساختمان و خیابان قرار گرفته اند اما آگاهی و توانایی نقاش باعث شده است مخاطب در نتیجه گیری اینکه نقاشی در خدمت معماری است یا معماری در خدمت نقاشی ناتوان بماند. این تعلیق و کشمکش بین موضوع بازنمایی و ابژه نقاشی روحی از هنر را به آثار تزریق می کند که اتفاقا از عوامل موجد پویایی در این آثار است. آثار نقاشی جواد مدرسی از 23 آبان تا 21 آذر در گالری اثر به نمایش گذاشته شده است. 

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.