آذر 8, 1402

پایگاه خبری اقتصاد هنر

گذری به هنر ایران با رویکرد اقتصادی

منوچهر نیازی و فروش آثار به بانکها

1 min read

منوچهر نیازی و فروش آثار به بانکها

بیش از 50 سال پیش، بانک کشاورزی کاری از من به قیمت 3 هزار تومان خرید. بانک کشاورزی یکی از کلکسیون‌های بزرگ آثار هنری را دارد. این بانک قبل از انقلاب از من کار خریده، بعد از انقلاب هم 16 سال پیش در نمایشگاهی در تالار وحدت، تابلویی داشتم که با تمام سکه‌های جهان، یک قلب سوررئال درست کرده بودم. این بانک آن موقع، آن را به قیمت 1 میلیون تومان خرید. هم‌چنین تقریباً 15 سال پیبیش از 50 سال پیش، بانک کشاورزی کاری از من به قیمت 3 هزار تومان خرید. بانک کشاورزی یکی از کلکسیون‌های بزرگ آثار هنری را دارد. این بانک قبل از انقلاب از من کار خریده، بعد از انقلاب هم 16 سال پیش در نمایشگاهی در تالار وحدت، تابلویی داشتم که با تمام سکه‌های جهان، یک قلب سوررئال درست کرده بودم. این بانک آن موقع، آن را به قیمت 1 میلیون تومان خرید. هم‌چنین تقریباً 15 سال پیش در نگارخانه کاخ سعدآباد نمایشگاهی داشتم، که بانک سامان یکی از شاهکار‌هایم را خریداری کرد.بیش از 50 سال پیش، بانک کشاورزی کاری از من به قیمت 3 هزار تومان خرید. بانک کشاورزی یکی از کلکسیون‌های بزرگ آثار هنری را دارد. این بانک قبل از انقلاب از من کار خریده، بعد از انقلاب هم 16 سال پیش در نمایشگاهی در تالار وحدت، تابلویی داشتم که با تمام سکه‌های جهان، یک قلب سوررئال درست کرده بودم. این بانک آن موقع، آن را به قیمت 1 میلیون تومان خرید. هم‌چنین تقریباً 15 سال پیش در نگارخانه کاخ سعدآباد نمایشگاهی داشتم، که بانک سامان یکی از شاهکار‌هایم را خریداری کرد.ش در نگارخانه کاخ سعدآباد نمایشگاهی داشتم، که بانک سامان یکی از شاهکار‌هایم را خریداری کرد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.