“کتاب سال تئاتر ایران ۱۳۸۵” به عنوان اولین تجربه در زمینه سالنامه‌نگاری تئاتر ایران  که به مستندسازی فعالیت‌های آفرینشی، پژوهشی و آموزش تئاتر ایران در تمام مراکز فعال نمایشی در سال ۱۳۸۵ توسط دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی (انتشارات نمایش) منتشر شد.

تاکنون هیچ کتاب سالی درباره تئاتر ایران به زبان فارسی منتشر نشده است و “کتاب سال تئاتر ایران ۱۳۸۵” اولین کتاب سال تئاتر ایران با اطلاعاتی همچون فعالیت‌های نمایشی مراکز تئاتر ایران در سال ۱۳۸۵: ۵۴۸ مرکز اصلی و وابسته و اطلاعات فعالیت‌های آفرینشی، آموزشی و نگارشی نمایش: ۵۷۷۲ عنوان فعالیت نمایشی است.

این کتاب با نگاه توسعه‌محور به تئاتر ایران تدوین شده است و ساختار آن به‌گونه‌ای طراحی شده تا در تأمین اطلاعات بخش ایران نشریات چندگانهITI  کاربرد داشته باشد.

این کتاب محصول پژوهش‌های پیشینی است که فرآیند آماده‌سازی آن در سال‌های گذشته تدبیر شده بود و اکنون امکان چاپ آن فراهم شده است..

کتاب سال تئاتر ایران ۱۳۸۵ در ۷۳۲ صفحه و با بهای ۵۰۰۰۰ هزار تومان توسط انتشارات نمایش و به کوشش تقی اکبرزاده زیر نظر دکتر مجید سرسنگی به چاپ رسیده است.