مهر ۳, ۱۴۰۲

پایگاه خبری اقتصاد هنر

گذری به هنر ایران با رویکرد اقتصادی

تلاش برای یافتن خاص ترین خودنگاره «ون‌گوگ»

1 min read

خودنگاره «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» اثر «ون‌گوگ»
گفته می‌شود خاص‌ترین خودنگاره «ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش مشهور هلندی ـ در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم در آتش سوخته است؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که این اثر غارت شده و در آتش نسوخته باشد.

به گزارش ایسنا، در طول جنگ جهانی دوم تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» (۱۸۸۸) اثر «ون‌گوک» ارزشمندترین اثر موزه «ماگدبورگ» در آلمان محض احتیاط در معدن نمک قرار داده شده بود. احتمال داده می‌شود آتشی که در آخرین روزهای بقای نازی‌ها در محل نگهداری این اثر به وقوع پیوست به عنوان روشی برای غارت گنجینه‌های هنر توسط غارتگران مورد استفاده قرار گرفته است.

این تابلو نقاشی، «ون‌گوگ» را که لوازم نقاشی‌اش را به همراه دارد در میانه یک جاده به تصویر کشیده است و از این جهت خاص‌ترین خودنگاره این هنرمند شناخته می‌شود که تمام ۳۶ خودنگاره به جا مانده از «ون‌گوگ» فقط سر یا سر و بخشی از شانه‌هایش را به تصویر می‌کشند.

در سال ۱۹۱۲ تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» توسط موزه کایزر فریدریش خریداری شد و به یکی از نخستین‌ آثاری از این هنرمند تبدیل شد که به نمایش عموم مردم گذاشته شدند و بعدها از موزه «ماگدبورگ» سردرآورد.

بیش از ۴۰۰ تابلو نقاشی متعلق به موزه «ماگدبورگ» مخفیانه به معدن نمکی در نزدیکی این موزه انتقال داده شدند. پس از این تخلیه، بمبارانی سبب ویرانی بخشی از این موزه در ژانویه سال ۱۹۴۵ شد.

تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» یکی از ۴۰۰ تابلویی بود که در عمق ۴۶۰ متری معدنی قرار داده شد. اما در بالای همین مجموعه هنری یک کارخانه مخفی برای ساخت موتور جت‌های نیروی هوایی «هیتلر» مشغول فعالیت بود.

در ظهر ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ نیروهای ایالات متحده به نزدیکی این معدن رسیدند. پس از آن دو آتش‌سوزی در معدن نمک جایی که مجموعه هنری موزه «ماگدبورگ» نگهداری می‌شد، رخ داد: نخستین‌ بار ساعاتی پس از رسیدن نیروهای نظامی ایالات متحده و دیگری در ۳۰ آوریل.

اسناد غیرمحرمانه ارتش ایالات‌متحده نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌ها توسط افراد بی‌خانمانی که برای غارت آثار این موزه به معدن وارد شده بودند اتفاق افتاده است. هیچ شواهدی مبنی بر عمدی یا غیرعمدی بودن آن نیز کشف نشده است.

«وان السنر» مدیر سابق موزه «ماگدبورگ» اما معتقد است آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده‌اند و به عنوان روشی برای غارت آثار به کار رفته‌اند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از تابلوها غارت شده باشند. هویت غارتگران احتمالی نیز مشخص نیست؛ آن‌ها می‌توانستند صاحب منصبان نازی، شهروندان آلمانی، کارتلاش برای یافتن خاص ترین خودنگاره «ون‌گوگ»
تلاش برای یافتن خاص ترین خودنگاره «ون‌گوگ»
خودنگاره «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» اثر «ون‌گوگ»
گفته می‌شود خاص‌ترین خودنگاره «ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش مشهور هلندی ـ در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم در آتش سوخته است؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که این اثر غارت شده و در آتش نسوخته باشد.

به گزارش ایسنا، در طول جنگ جهانی دوم تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» (۱۸۸۸) اثر «ون‌گوک» ارزشمندترین اثر موزه «ماگدبورگ» در آلمان محض احتیاط در معدن نمک قرار داده شده بود. احتمال داده می‌شود آتشی که در آخرین روزهای بقای نازی‌ها در محل نگهداری این اثر به وقوع پیوست به عنوان روشی برای غارت گنجینه‌های هنر توسط غارتگران مورد استفاده قرار گرفته است.

این تابلو نقاشی، «ون‌گوگ» را که لوازم نقاشی‌اش را به همراه دارد در میانه یک جاده به تصویر کشیده است و از این جهت خاص‌ترین خودنگاره این هنرمند شناخته می‌شود که تمام ۳۶ خودنگاره به جا مانده از «ون‌گوگ» فقط سر یا سر و بخشی از شانه‌هایش را به تصویر می‌کشند.

در سال ۱۹۱۲ تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» توسط موزه کایزر فریدریش خریداری شد و به یکی از نخستین‌ آثاری از این هنرمند تبدیل شد که به نمایش عموم مردم گذاشته شدند و بعدها از موزه «ماگدبورگ» سردرآورد.

بیش از ۴۰۰ تابلو نقاشی متعلق به موزه «ماگدبورگ» مخفیانه به معدن نمکی در نزدیکی این موزه انتقال داده شدند. پس از این تخلیه، بمبارانی سبب ویرانی بخشی از این موزه در ژانویه سال ۱۹۴۵ شد.

تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» یکی از ۴۰۰ تابلویی بود که در عمق ۴۶۰ متری معدنی قرار داده شد. اما در بالای همین مجموعه هنری یک کارخانه مخفی برای ساخت موتور جت‌های نیروی هوایی «هیتلر» مشغول فعالیت بود.

در ظهر ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ نیروهای ایالات متحده به نزدیکی این معدن رسیدند. پس از آن دو آتش‌سوزی در معدن نمک جایی که مجموعه هنری موزه «ماگدبورگ» نگهداری می‌شد، رخ داد: نخستین‌ بار ساعاتی پس از رسیدن نیروهای نظامی ایالات متحده و دیگری در ۳۰ آوریل.

اسناد غیرمحرمانه ارتش ایالات‌متحده نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌ها توسط افراد بی‌خانمانی که برای غارت آثار این موزه به معدن وارد شده بودند اتفاق افتاده است. هیچ شواهدی مبنی بر عمدی یا غیرعمدی بودن آن نیز کشف نشده است.

«وان السنر» مدیر سابق موزه «ماگدبورگ» اما معتقد است آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده‌اند و به عنوان روشی برای غارت آثار به کار رفته‌اند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از تابلوها غارت شده باشند. هویت غارتگران احتمالی نیز مشخص نیست؛ آن‌ها می‌توانستند صاحب منصبان نازی، شهروندان آلمانی، کاتلاش برای یافتن خاص ترین خودنگاره «ون‌گوگ»
تلاش برای یافتن خاص ترین خودنگاره «ون‌گوگ»
خودنگاره «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» اثر «ون‌گوگ»
گفته می‌شود خاص‌ترین خودنگاره «ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش مشهور هلندی ـ در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم در آتش سوخته است؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که این اثر غارت شده و در آتش نسوخته باشد.

به گزارش ایسنا، در طول جنگ جهانی دوم تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» (۱۸۸۸) اثر «ون‌گوک» ارزشمندترین اثر موزه «ماگدبورگ» در آلمان محض احتیاط در معدن نمک قرار داده شده بود. احتمال داده می‌شود آتشی که در آخرین روزهای بقای نازی‌ها در محل نگهداری این اثر به وقوع پیوست به عنوان روشی برای غارت گنجینه‌های هنر توسط غارتگران مورد استفاده قرار گرفته است.

این تابلو نقاشی، «ون‌گوگ» را که لوازم نقاشی‌اش را به همراه دارد در میانه یک جاده به تصویر کشیده است و از این جهت خاص‌ترین خودنگاره این هنرمند شناخته می‌شود که تمام ۳۶ خودنگاره به جا مانده از «ون‌گوگ» فقط سر یا سر و بخشی از شانه‌هایش را به تصویر می‌کشند.

در سال ۱۹۱۲ تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» توسط موزه کایزر فریدریش خریداری شد و به یکی از نخستین‌ آثاری از این هنرمند تبدیل شد که به نمایش عموم مردم گذاشته شدند و بعدها از موزه «ماگدبورگ» سردرآورد.

بیش از ۴۰۰ تابلو نقاشی متعلق به موزه «ماگدبورگ» مخفیانه به معدن نمکی در نزدیکی این موزه انتقال داده شدند. پس از این تخلیه، بمبارانی سبب ویرانی بخشی از این موزه در ژانویه سال ۱۹۴۵ شد.

تابلو نقاشی «هنرمند در جاده به سمت تاراسکون» یکی از ۴۰۰ تابلویی بود که در عمق ۴۶۰ متری معدنی قرار داده شد. اما در بالای همین مجموعه هنری یک کارخانه مخفی برای ساخت موتور جت‌های نیروی هوایی «هیتلر» مشغول فعالیت بود.

در ظهر ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ نیروهای ایالات متحده به نزدیکی این معدن رسیدند. پس از آن دو آتش‌سوزی در معدن نمک جایی که مجموعه هنری موزه «ماگدبورگ» نگهداری می‌شد، رخ داد: نخستین‌ بار ساعاتی پس از رسیدن نیروهای نظامی ایالات متحده و دیگری در ۳۰ آوریل.

اسناد غیرمحرمانه ارتش ایالات‌متحده نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌ها توسط افراد بی‌خانمانی که برای غارت آثار این موزه به معدن وارد شده بودند اتفاق افتاده است. هیچ شواهدی مبنی بر عمدی یا غیرعمدی بودن آن نیز کشف نشده است.

«وان السنر» مدیر سابق موزه «ماگدبورگ» اما معتقد است آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده‌اند و به عنوان روشی برای غارت آثار به کار رفته‌اند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از تابلوها غارت شده باشند. هویت غارتگران احتمالی نیز مشخص نیست؛ آن‌ها می‌توانستند صاحب منصبان نازی، شهروندان آلمانی، کارگران هلندی و لهستانی و یا سربازان ایالات متحده باشند.

شواهد امیدوارکننده‌ای وجود دارد که برخی از مجموعه آثار هنری این موزه نجات پیدا کرده باشند.

دو تابلو نقاشی که در آن معدن نمک قرار داده شده بودند به همراه چند طراحی، مجسمه، کتاب آسیب‌دیده بعد از جنگ کشف شدند.

«السنر» که دهه‌ها به دنبال تابلوهای نقاشی مفقود موزه «ماگدبورگ» بوده هنوز امیدش را از دست نداده و می‌گوید: «هنوز احتمال دارد برخی از این تابلوها نجات پیدا کرده باشند. از آنجا که خودنگاره «ون‌گوگ» مهم‌ترین اثر این مجموعه بود، مطمئنا یک هدف جذاب برای غارتگران بوده است.»

«ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش نامدار هلندی ـ اکنون به‌ عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان پساامپرسیونیسم شناخته می‌شود. او در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ در ایالت برابانت هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد.

او فعالیت هنری خود را به‌ عنوان طراح و نقاش از سال ۱۸۸۰ و در سن ۲۷ سالگی آغاز کرد. برخی از مشهورترین کارهای او در سه سال پایانی عمرش خلق شدند.رگران هلندی و لهستانی و یا سربازان ایالات متحده باشند.

شواهد امیدوارکننده‌ای وجود دارد که برخی از مجموعه آثار هنری این موزه نجات پیدا کرده باشند.

دو تابلو نقاشی که در آن معدن نمک قرار داده شده بودند به همراه چند طراحی، مجسمه، کتاب آسیب‌دیده بعد از جنگ کشف شدند.

«السنر» که دهه‌ها به دنبال تابلوهای نقاشی مفقود موزه «ماگدبورگ» بوده هنوز امیدش را از دست نداده و می‌گوید: «هنوز احتمال دارد برخی از این تابلوها نجات پیدا کرده باشند. از آنجا که خودنگاره «ون‌گوگ» مهم‌ترین اثر این مجموعه بود، مطمئنا یک هدف جذاب برای غارتگران بوده است.»

«ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش نامدار هلندی ـ اکنون به‌ عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان پساامپرسیونیسم شناخته می‌شود. او در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ در ایالت برابانت هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد.

او فعالیت هنری خود را به‌ عنوان طراح و نقاش از سال ۱۸۸۰ و در سن ۲۷ سالگی آغاز کرد. برخی از مشهورترین کارهای او در سه سال پایانی عمرش خلق شدند.گران هلندی و لهستانی و یا سربازان ایالات متحده باشند.

شواهد امیدوارکننده‌ای وجود دارد که برخی از مجموعه آثار هنری این موزه نجات پیدا کرده باشند.

دو تابلو نقاشی که در آن معدن نمک قرار داده شده بودند به همراه چند طراحی، مجسمه، کتاب آسیب‌دیده بعد از جنگ کشف شدند.

«السنر» که دهه‌ها به دنبال تابلوهای نقاشی مفقود موزه «ماگدبورگ» بوده هنوز امیدش را از دست نداده و می‌گوید: «هنوز احتمال دارد برخی از این تابلوها نجات پیدا کرده باشند. از آنجا که خودنگاره «ون‌گوگ» مهم‌ترین اثر این مجموعه بود، مطمئنا یک هدف جذاب برای غارتگران بوده است.»

«ونسان ون‌گوگ» ـ نقاش نامدار هلندی ـ اکنون به‌ عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان پساامپرسیونیسم شناخته می‌شود. او در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ در ایالت برابانت هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد.

او فعالیت هنری خود را به‌ عنوان طراح و نقاش از سال ۱۸۸۰ و در سن ۲۷ سالگی آغاز کرد. برخی از مشهورترین کارهای او در سه سال پایانی عمرش خلق شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.